O stránce / About
Tato stránka je zaměřena na hrozně upravená (vytuněná) auta. Jejím cílem je pobavit a zároveň varovat, neboť jen malý krok chybí a vaše auto bude tady také:-)! Vzhledem k tomu, že skoro nikoho z majitelů těchto kárek neznám, nerozlišuji, zda se jedná jen o vzhledový tuning - styling (tzv. tuzing čili tununk případně tuňák:-) nebo je i něco jinak pod kapotou. Přednostně se jedná o tzv. „socialní tuning“ starých vraků, nicméně pokud se někdo obzvláště snaží, je možné se do tohoto elitního klubu dostat i s úplně novým, nákladně vytuněným vozem (viz. Extreme tuning). Těmto autům chybí často jen kousek (často ale kousek zpět - undo), aby se z nich staly opravdu pěkné káry. Další částí stránky jsou nevytuněné vraky a jiné zajímavosti, které lze na silnici potkat (sekce FUN).

Hlavní galerii (My gallery) s popisky jsem fotil já a obsahuje jak social tak extreme tuning. U vlastních fotek to radši nerozlišuji, ono to totiž leckdy splývá. Ostatní je postahované různě z webů po celém světě. Pokud máte nějaké podobné pěkně fotografie, neváhejte mi je poslat a podělit se tak o ně s ostatními. Pokud jste zde naopak nalezli nějaké vaše fotografie (fotografie, ne auto) a nepřejete si, aby zde byly, ozvěte se také.

I když se to může nezdát, můj vztah k tuningu je veskrze pozitivní a to i pokud se jedná pouze o nevzhledný vzhledový tuning. Nikoho za něj neodsuzuju (snad až na idioty, co mě občas zbudí hlasitým audiem nebo výfukem), ale taky stojím oběma nohama na zemi a tuning není pro mě smysl života. Proto se nepohoršuju nad špatně až hrozivě upraveným autem a dokážu si z něj dělat prdel. Co se týče poměrně častých dotazů a narážek na mé auto - momentálně vlastním Škodu 130GL. Pro ty, co neví s čím mají tu čest prosím aby nejdříve klikli zde. Logicky je také v tuningu, bohužel není ani příliš dobrý, aby se s ním dalo chlubit, ale ani zas tak hrozný, abych ji mohl dát sem. Doufám, ale že vám ji budu moci brzy ukázat.

This website is focused on horribly modified (tuned) cars. Its task is to amuse and warn at the same time, because just a small step more - and your car is here too:-)! Due to the fact that I don’t know any owner of these machines, I don’t distinguish if it deals only with a design (optical) tuning - styling (so-called tuzing or tununk eventually tuna:-) or if there’s something extra below the hood. In preference, it deals about so-called “social tuning” of old wrecks, however if somebody tries hard, it’s possible to get into this elite club even with a brand new, costly tuned car (see Extreme tuning). Sometimes just a little step (a little step backwards - undo:-) would be enough to make them really nice cars. The other parts of the website are non-tuned wrecks and other interesting things which you can meet on a road (FUN section).

The >>My gallery<< with the descriptions was photographed by me and it consists both social and extreme tuning. I better don't distinguish that on my photos, because it sometimes mixes together. The rest is taken from various webs all over the world. If you've got some similar, nice photos, don’t hesitate and share them with us. On the other hand, if you find some pics of yours (just pics, not cars:-) and you don’t wish to have them here, contact me too.

Even thought it may not seem so, my approach to tuning is purely positive, even thought it can deal only about a horrible styling. I don't judge anybody (maybe except some idiots who wake me up with a noisy audio or a muffler), but I'm realistic and tuning isn't the goal of my life. I don't get shocked at a badly or even horribly modified car and I'm capable of making fun of it. Regarding quite frequent inquiries and taunts about my own car - I currently own Skoda 130GL. Here you can see an original company's leaflet for some information. I'll translate it for you: "Skoda 130GL - a state of the art car with excellent driving performance and luxurious outfit for the most demanding customers." :-)))))))) What to say more?:-) My precious is tuned, logically, but it's neither good enough to be proud of it nor as bad to have it here. I hope I'll be able to show it to you soon:-)

I come from the Czech Republic (part of former Czechoslovakia). That's a small country in the centre of Europe. As you might see, English isn't my native language, so if you are a native speaker and like this website, don't hesitate and report me some grammar mistakes you find.