Soutěž - Competition

3.11.05 - soutěž už skončila - the competition is already finished
výsledky - results

Stránky o hnusně upravených autech - Victims of Tuning vyhlašují při příležitosti jednoho z největších tuning srazů v ČR – Mimoňských válek VIII (27. - 28.8.2005 na letišti v Hradčanech u Mimoně) soutěž o nejhnusnější vytuněné auto (kategorie Social)

Pravidla:

 1. Na stránky budou umístěny fotografie 10ti největších tuningových tragédů ze srazu.
 2. Náhledy na tyto vybrané vozy budou umístěny na stránky Tuning fóra – http://www.tuning-forum.org a registrovaní členové v hlasování rozhodnou o vítězi
 3. Majitel vozu nemůže vůz ze soutěže stáhnout ani jej do ní dodatečně přihlásit
 4. Moje auto se z důvodu objektivnosti soutěže nezúčastní:-) (koneckonců ani na srazu nebylo)
 5. Vítězové budou vyhlášeni jak na stránkách VoT, tak na Tuning fóru.
 6. Cenou budou diplomy pro první tři místa. Pro udělení ceny je nutno se prokázat OTP (malý techničák) – jeho foto zaslat mailem (stačí bez jména majitele, tak aby byla vidět SPZ – musí být shodná s SPZ na voze). Z důvodu utajení mé osoby budou diplomy zasílány mailem (pokud se přihlásí).

 

Victims of Tuning - a website about horribly modified cars declares at the occasion of one of the greatest tuning parties in the Czech Rep. - Wars of Mimon VIII. (27-28th Aug 2005 at the Hradcany at Mimon airfield) a competion for the worst tuned car (cathegory Social)

Rules:

 1. 10 worst, pre-selected cars from the tuning party were placed on this website
 2. Samples of these photos are on the Czech Tuning Forum - http://www.tuning-forum.org a the registered members select the winer in voting.
 3. The owners of the affected cars cannot withdraw their cars form the competition nor enrol a new car into it.
 4. My car will not take part in the competition for the objectivity reasons and the fact that the car was not present at the party.
 5. The winer will be presented at the VoT as well as on the Tuning Forum.
 6. Diplomas will be the prize for the first three places. For awarding the price, the owner must prove himself by the Technical Registration Certificate - its photocopy must be send via e-mail (without the name of the owner, just the registration must be visible - it must be the same as the one on the car on the photograph). For the security reasons, the diplomas will be awarded via e-mail.

 

Galerie soutěžících a výsledky - Competirors' gallery and results