Typické oběti / TYPICAL VICTIMS:
(pouze anglicky
(vy ty káry znáte ne?) / IN ENGLISH ONLY)


Každá země má své typické oběti tuningu. Většinou se jedná o starší lokálně vyráběná auta. Hlavní důvody jako velká rozšířenost a nízká cena jsou často maskovány patriotismem, ale důvod volby takovéhoto auta je často jediný: peníze. Majitelé těchto vozů jsou většinou mladí lidé, kteří si sotva mohou dovolit nového Mercedesa upraveného od Kleemana nebo Carlssona. Dalším důvodem pro tyto auta je také vědomí, že vlastní tuningové schopnosti a možnosti nejsou o čem by tito lidé mohli snít, ale koho to zajímá na šunce za 10.000Kč? Tito lidé také ví, že jednou budou staří a že třeba jednou budou mít v garáži nové BMW, ale – tunili by si ho sami? Ani náhodou. Tuning je především zábava, takže je čas na nějaký šílený tuning právě teď!

Špatná ekonomická situace ve Východní Evropě vytváří přímo ráj “obětí tuningu”. Není to o tom, že by zde nebyly k vidění pěkné kousky, jak nové tak starší. Jsou tu, stejně ale jako hromada starých socialistických (sociálních) popelnic předchozí éry. Jsou levné a tak svým majitelům umožňují se s provedením tuningu moc nemazat.

Each country has its typical victim(s). Mostly it deals about older, locally produced cars. The main reasons for that, like a wide-spread and low prices of these cars are often masked with a patriotism, but the reason for choosing such a car is mostly only one: the money. The owners of the tuned cars shown here are mostly young people, who can hardly afford a new Mercedes tuned by Kleeman or Carlsson. Another reason for these cars is also a certain knowledge that their tuning skills and possibilities aren’t what they would dream of, but who cares when the car is worth $500? They also know that they’ll be old one day and that they might have a brand new BMW in their garages by that time, but – would they tune it at home by themselves? No way. Tuning is firstly about fun, so it’s time to do some crazy tuning right now!

The bad economic situation in East Europe creates a paradise for the “victims of tuning”. It’s not about that they weren’t nice cars here, both new and olders. They exist, but simultaneously, there are piles of old poor social(istic) cars of the old era. They are very cheap and thus they enable to their owners not to care much about the execution of their tuning.


Cars:
new: Moskvich 408/412, 2138/2140, 2141 Aleko
Polski Fiat 126p "Maluch"
Skoda 1000MB, 1100MB; 100, 110; 110R samples of good tuning
Skoda 105, 120; Garde
Skoda 105, 120, 130 (specification M); Rapid samples of good tuning
Trabant 601
VAZ (aka Lada or Zhiguli) 2101, 2102, 2103, 2106
VAZ (aka Lada or Zhiguli) 2105, 2104, 2107
VAZ (aka Lada or Zhiguli) 2108, 2109 "Samara"
VAZ (aka Lada or Zhiguli) 2110
ZAZ 966, 968, 1000 (aka Zaporozhec)